Zapytanie ofertowe – moderowanie debaty dotyczącej ekonomii społecznej w dniu 23 listopada 2015 r. w Katowicach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi polegającej na moderowaniu debaty dot. ekonomii społecznej w dniu 23 listopada 2015 r. w Katowicach, w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Debata jest organizowana w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: do dnia 9 listopada 2015 roku (do godz. 15:30). Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania do druku i druku publikacji pn. „Postawmy na efektywność i skuteczność. Podręcznik dobrych praktyk ekonomii społecznej”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku i druk publikacji pn. „Postawmy na efektywność i skuteczność. Podręcznik dobrych praktyk ekonomii społecznej” w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dot. dziesięciu artykułów sponsorowanych

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

I. Przedmiot i opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów i publikacja dziesięciu artykułów sponsorowanych – ośmiu artykułów o projekcie innowacyjnym testującym pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” oraz jego produkcie finalnym, a także dwóch artykułów na temat ekonomii społecznej w ramach projektu pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dot. opracowania dwóch spotów radiowych na temat portalu erpes.pl i ich emisji w stacjach radiowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

I. Przedmiot i opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch spotów radiowych poświęconych portalowi erpes.pl, jak również ich wielokrotna emisja w stacjach radiowych, w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1). Czytaj dalej