Do pobrania


 1. Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Opracowanie: Gospodarka społeczna – próba konceptualizacji pojęcia
 3. Raport pt. „Sektor ekonomii społecznej w województwie śląskim: analiza zebranego materiału empirycznego na podstawie danych zastanych”
 4. Instrukcja użytkowania narzędzia analityczno-diagnostycznego służącego do oceny i benchmarkingu podmiotów ekonomii społecznej oraz obsługi portalu internetowego
 5. Metodologa Kalkulatora Kondycji PES
 6. Raport_Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna
 7. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna. Kalkulator kondycji podmiotów ekonomii społecznej. Podręcznik przygotowany pod redakcją Pawła Poławskiego i Dariusza Zalewskiego
 8. Ulotka informacyjno-promocyjna o produkcie finalnym
 9. Przewodnik dla użytkowników portalu eRPES dla administracji i OWES
 10. Przewodnik dla użytkowników portalu eRPES dla podmiotów ekonomii społecznej
 11. Marek Bożykowski, Ważone indeksy w badaniu podmiotów ekonomii społecznej
 12. Paweł Poławski, Skuteczność i współpraca. O ekonomii społecznej i rozwoju lokalnym
 13. Dariusz Zalewski, Kapitał społeczny i ekonomia społeczna
 14. Postawmy na efektywność i skuteczność. Podręcznik dobrych praktyk ekonomii społecznej

Spoty promujące zatrudnienie w sektorze ES

 1. Spot 1
 2. Spot 2
 3. Spot 3
 4. Spot 4
 5. Spot 5
 6. Spot 6