Kolejny biuletyn projektu „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”

Zachęcamy do lektury kolejnego biuletynu informacyjnego projektu „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.

Można w nim znaleźć bliższe informacje na temat aktualnych działań prowadzonych w projekcie oraz najciekawsze fragmenty z opracowań powstałych w związku z przygotowywaniem produktu finalnego projektu – portalu erpes.pl Czytaj dalej

Zaproszenie na debatę pt. „Ekonomia społeczna w województwie śląskim – dotychczasowe doświadczenia i możliwości rozwoju”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do wzięcia udziału w debacie na temat stanu sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Debata organizowana jest w ramach działań upowszechniających projektu innowacyjnego „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – moderowanie debaty dotyczącej ekonomii społecznej w dniu 23 listopada 2015 r. w Katowicach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi polegającej na moderowaniu debaty dot. ekonomii społecznej w dniu 23 listopada 2015 r. w Katowicach, w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Debata jest organizowana w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: do dnia 9 listopada 2015 roku (do godz. 15:30). Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania do druku i druku publikacji pn. „Postawmy na efektywność i skuteczność. Podręcznik dobrych praktyk ekonomii społecznej”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku i druk publikacji pn. „Postawmy na efektywność i skuteczność. Podręcznik dobrych praktyk ekonomii społecznej” w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej