Rekomendacje w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej wypracowane w trakcie realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznana się z rekomendacjami w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej wypracowanymi w trakcie realizacji projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.

Powstały one na bazie informacji pozyskanych w toku realizacji projektu, w wyniku przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych, a także konsultacji z przedstawicielami sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia.

Mają one za zadanie ukierunkować działania służące rozwojowi sektora ekonomii społecznej.